Privacy Policy

Who are we?

Our website address: https://idtfreestyleblog.com

Language School In Down-Town, Jõe 3, 10151 Tallinn, Estonia

Phone: 6443240, 6460664 Email: info@indowntown.ee

What personal data we collect and for what purpose

When you visit our site, we store the following information about you:

 • Items you’ve viewed: We store this information to show you items you’ve recently viewed.
 • Location, IP and browser type: we use this information to calculate taxes and shipping charges
 • Delivery address: We ask you to provide this address in order to, among other things, estimate shipping costs before placing an order and then send you the ordered goods.

We also use cookies to track what you put in your shopping cart while you are on our site.

If you wish to purchase from us, you will be required to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card or payment details, and additional account information such as username and password. We use this information for the following purposes:

 • sending you information about your account and order;
 • responding to your inquiries, including refund requests and claims;
 • payment processing and anti-fraud;
 • creating your account in our store;
 • compliance with legal requirements (for example, tax calculation);
 • improving the assortment of our store;
 • sending you promotional communications (if you agree to receive them).

When you create an account, we save your name, address, email and phone number so that we can automatically fill out the form when you place orders in the future.

We generally retain data about you for as long as necessary for the purposes for which we collect and use it. The exception is when we are required to continue to store this information due to legal requirements. Thus, information about the order is stored with us for XX years, in accordance with the rules of taxation and accounting. This information includes your name, email address, billing address, and shipping address.

We also save your comments and product reviews.

Which team members of the store have access

Our team members have access to the information you provide to us. So, both administrators and store managers have access to the following data:

 • Order details: the name of the purchased item, time of purchase and delivery address, and
 • Buyer information, which includes your name, email address, payment details, and shipping information.

Our team needs access to this information in order to fulfill your orders and, if necessary, provide refunds and support services.

Payments

PayPal

We accept payments via PayPal. When processing a payment, some of your data is transferred to PayPal. This includes information needed to process or complete a payment, such as the total cost of a purchase and payment details.

Stripes

By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with an external service. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

Privaatsuspoliitika

Kes me oleme?

Meie veebilehe aadress: https://idtfreestyleblog.com

Keeltekool In Down-Town, Jõe 3, 10151 Tallinn, Eesti

Tel: 6443240, 6460664 E-post: info@indowntown.ee

Milliseid isikuandmeid me kogume ja mille jaoks?

Kui külastate meie vebilehte, salvestame teie kohta järgmise teabe:

       • Tooted, mida olete vaadanud: salvestame selle teabe, et näidata teile hiljuti vaadatud tooteid.

       • Asukoht, IP ja brauseri tüüp: kasutame seda teavet maksude ja saatmistasude arvutamiseks

• Tarneaadress: selle aadressi palume esitada muuhulgas, et enne tellimuse esitamist hinnata transpordikulusid ja seejärel saata teile tellitud kaup.

Samuti kasutame küpsiseid, et jälgida, mida meie vebilehel viibides ostukorvi lisate.

Kui soovite meilt osta, peate esitama teabe, sealhulgas oma nime, arveldusaadressi, tarneaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, krediitkaardi või makse üksikasjad ja täiendavat kontoteavet, nagu kasutajanimi ja parool. Kasutame seda teavet järgmistel eesmärkidel:

 • Teile konto ja tellimuse kohta teabe saatmine;
 • teie päringutele vastamine, sealhulgas tagasimaksetaotlused ja -nõuded;
 • maksete töötlemine ja pettustevastane võitlus;
 • konto loomine meie poes;
 • õigusaktide nõuete täitmine (näiteks maksuarvestus);
 • meie kaupluse sortimendi täiustamine;
 • teile reklaamteadete saatmine (kui nõustute neid vastu võtma).

Konto loomisel salvestame teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri, et saaksime edaspidi tellimuste esitamisel vormi automaatselt täita.

Üldjuhul säilitame teie kohta andmeid nii kaua, kui see on vajalik eesmärkidel, milleks me neid kogume ja kasutame. Erandiks on juhud, kui meilt nõutakse juriidiliste nõuete tõttu selle teabe säilitamist. Seega säilitatakse meie juures teavet tellimuse kohta XX aastat vastavalt maksustamise ja raamatupidamise reeglitele. See teave sisaldab teie nime, e-posti aadressi, arveldusaadressi ja tarneaadressi.

Samuti salvestame teie kommentaarid ja tootearvustused.

Millistele poe meeskonnaliikmetele on juurdepääs

Meie meeskonnaliikmetel on juurdepääs teie poolt meile edastatud teabele. Seega on nii administraatoritel kui ka poehalduritel juurdepääs järgmistele andmetele:

• Tellimuse andmed: ostetud kauba nimi, ostuaeg ja tarneaadress ning

• Ostja teave, mis sisaldab teie nime, e-posti aadressi, makseandmeid ja saatmisteavet.

Meie meeskond vajab juurdepääsu sellele teabele teie tellimuste täitmiseks ning vajadusel raha tagasimaksete ja tugiteenuste osutamiseks.

Maksed

PayPal

Aktsepteerime makseid PayPali kaudu. Makse töötlemisel edastatakse osa teie andmetest PayPali. See hõlmab makse töötlemiseks või sooritamiseks vajalikku teavet, näiteks ostu kogumaksumust ja makse üksikasju.

Stripe

Seda laiendust kasutades võite salvestada isikuandmeid või jagada andmeid välise teenusega. Vaadake lisateavet selle toimimise kohta, sealhulgas selle kohta, mida võiksite oma privaatsuspoliitikasse lisada.